1. İş Dünyası

Değerli Çalışanların İşten Ayrılmalarının 8 Nedeni

Değerli Çalışanların İşten Ayrılmalarının 8 Nedeni

Değerli Çalışanların İşten Ayrılmalarının 8 Nedeni

İş hayatında herkesin iyi ve kötü günleri olur ama bu kötü günler çok fazla olmaya başladığı vakit çalışanlar mevcut işlerinden ayrılma planları yapmaya başlarlar.
İşverenler firmalarına değer katan çalışanları kaybetmek istemezler çünkü yerlerine yenilerini koymak zaman ve para açısından çoğu zaman menfaatlerine olmaz. Bu yazıda çalışanların işlerinden ayrılmalarına neden olan en önemli sekiz nedeni bulabilirsiniz.

1. İş/Yaşam Dengesinin Olmaması

Herkesin  dışında yürütmesi gereken bir de hayatı vardır. Eğer iş saatleri ve gereklilikleri kişinin günlük hayatı, ailesi ve çevresi için sorumluluklarını yerine getirmesini engelleyecek kadar çoksa, bunun er ya da geç sorun haline gelmesi kaçınılmazdır. Çalışma saatlerinde ve ihtiyaç duyulduğunda esnekliğe sahip olmamak pek çok çalışanın daha iyisini bulduğunda ayrılmayı düşünmesinin başlıca sebeplerindendir.

2. Çok Fazla veya Çok Az İş

İyi çalışanlar kendilerine verilen görevlerden çok daha fazlasını yapabilme yetenek ve kapasitesine sahiptir; bu da kimi zaman sorun oluşturabilmektedir. Çalışanın kapasite düzeyi bu kişiye gereğinden çok daha fazla iş verilmesine, ekibin diğer üyelerine göre daha fazla çalışmasına ve tükenmişlik yaşamasına sebep olabilmektedir.
Gene aynı şekilde gereğinden az işe sahip olmak da sıkılma ve işe yaramama duygularına neden olabilir.

3. Terfi sorunları

Bazı iş yerlerinde, çalışanlar ne kadar çok çalışıp başarılı olsalar da daha iyi maaşlı ve daha üst pozisyonlara doğru istedikleri ilerleme fırsatlarını bulamamaktadırlar. Daha az kalifiye bir kişi terfi aldığında da hakkının yendiğini düşünen çalışanlar sıklıkla işten ayrılmayı düşünebilmektedir.

4. Kötü Yönetim

Maalesef pek çok kurumda yönetici olmak kişinin becerileri göz önüne alınmaksızın bir kariyer basamağı olarak değerlendirilmektedir. Yöneticilik, çok iyi kişiler arası iletişim becerileri gerektirse de pek çok yönetici bu becerilere sahip olmadıkları gibi bu konularda yeterli eğitime de sahip değildir. Gerekli geribildirimleri vermeyen, gerekli motivasyonu ve iş dağılımını sağlayamayan ve iletişimi iyi olmayan idareciler mutsuz, tatminsiz ve ayrılmak isteyen çalışanlar yaratabilir.

5. Kötü Bir İş Ortamı

Profesyonellikten uzak, kişiler arası çatışma, dedikodu, kuyu kazma, sağlıksız bir ofis içi rekabet ortamı gibi olumsuzlukların bulunduğu bir iş ortamı nitelikli bir çalışanın enerjisini tüketip bu kişileri ayrılmaya sevk edebilir.

6. Yetersiz Ödül Sistemi

Yeterli teşvik edicilerin olmadığı ve çalışanların emeklerinin yeterince veya adilane şekilde takdir edilmediği durumlarda firmaya bağlılık ve motivasyon azalacaktır. Çalışanlar iyi iş çıkardıklarında maddi ve manevi açıdan karşılığını almalıdır aksi takdirde bu ilgiyi başka yerde arayacaklardır.

7. Yetersiz Yan Olanaklar

Yan olanaklar çalışan bağlılığını sağlamada dolgun bir maaş kadar önemlidir. Kişisel eğitim ve gelişim için ödenek sağlama, iyi bir sağlık sigortası, esneklik, ücretli izinler, ufak tefek atıştırmalık ikramları, sosyal organizasyonlar ve yeterli uzunlukta tatiller çalışanların bağlılığını artırır ve ayrılmayı düşünme ihtimallerini azaltır.

8. Kariyer Hedeflerini Değiştirme

Pek çok kişi hayatları boyunca bir veya birden çok defa kariyer değişikliğine gidebilmektedir. Başarılı çalışanlarla konuşarak bu kişilere mevcut işlerinde kariyer hareketliliği programları, çalışırken öğrenme ve kendini geliştirme gibi fırsatları sunmak genellikle şirketlerin çalışanlarını elde tutmalarına yardımcı olur.
10897