1. İş Dünyası

Sanat dünyasında dijitalin sesi yükseliyor!

İçindekiler

Sanat dünyasında dijitalin sesi yükseliyor!

Tüm yaşam dinamiklerimizin değiştiği günümüzde sanatın da bu dönüşümden etkilenmemesi mümkün değil elbette. Deloitte’un hazırladığı Art&Finance raporu tam da bu dönüşümü gözler önüne sererken, son dönemde adını sıkça duyduğumuz yeni nesil teknolojilerin sanat dünyasını da şekillendirmeye başladığını ortaya koyuyor…

NFT’ye ilgi arttı

  • Covid-19’un etkisi altında geçen 2020’de 35 yaş altı genç koleksiyonerlerin büyük bölümünün (yüzde 86) sanat ürünleri ve yatırımlarına olan ilgisi arttı.
  • Rapor 2020’de, özgünlüklerini doğrulamak ve alıcıların mülkiyeti onaylamasına izin vermek için bir blok zincirine kaydedilen NFT (non-fungible token) tarzı eserlere sanat ve koleksiyon dünyasının büyük ilgi gösterdiğini ortaya koydu.
  • Araştırmaya katılan 35 yaş altı koleksiyonerlerin yüzde 64’ü NFT’lere güçlü bir ilgi duyduğunu vurgularken, yüzde 43’ü sanat eserleriyle bağlantılı kısmi yatırımlarla ilgilendiğini kaydetti.

Teknoloji sanatı da dönüştürüyor

  • Araştırmaya göre genç koleksiyonerlerin yüzde 85’i blok zinciri teknolojisinin şu anda sanat ve koleksiyon dünyasında iş yapış şekillerini değiştirebileceğini düşünüyor.
  • Genç koleksiyoncuların büyük bölümü, blok zincirinin dışında büyük veri, analitik ve yapay zekâ gibi teknolojilerin de sanat üzerinde etkisi olacağına inanıyor.

Gençler sosyal etki için koleksiyon yapıyor

  • Araştırmaya göre 35 yaş altı koleksiyonerlerin yüzde 86’sı sanat eserlerini, sosyal etki ve amaca yönelik yatırım olarak satın alıyor.
  • Araştırmaya katılan koleksiyonerlerin koleksiyon yapmalarındaki bir numaralı etken ise topladıkları eserlerin duygusal değeri.

Hong Kong yükselen merkez

  • Araştırmaya katılanların yüzde 30’u, ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa’nın ardından Çin’in Hong Kong kentinin geleceğin sanat pazarı merkezleri arasında yer alacağını düşündüklerini belirtiyor.

Sanat piyasasını yeni nesil yönlendirecek

Deloitte Türkiye CEO’su Başak Vardar raporun sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yakın gelecekte yaşam tarzımızı büyük ölçüde şekillendirecek olan yeni teknolojilerin sanat ekosistemine etkileri de yadsınamaz boyutta. Özellikle genç koleksiyonerler dijital teknolojilere büyük ilgi duyuyor. Bu noktada, sanat ve koleksiyon dünyasına yön veren oyuncuların, sektörü geleceğe hazırlama konusunda gençlerin eğilimlerini dikkate almaları son derece önemli” diye konuştu.
9020