1. Dünya

Trump'ın Yeniden Seçilmesi Durumunda Alman GSYH'sinde %1,2 Azalma Riski

Trump'ın Yeniden Seçilmesi Durumunda Alman GSYH'sinde %1,2 Azalma Riski

Trump'ın Yeniden Seçilmesi Durumunda Alman GSYH'sinde %1,2 Azalma Riski

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) yeni analiz raporuna göre, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak yeniden göreve gelmesi halinde, Alman ekonomisinde dikkate değer bir yavaşlama bekleniyor. IW'nin raporunda, Trump'ın Kasım 2024 seçimlerini kazanıp ABD'nin dış ticaret politikalarında korumacı önlemleri artırması durumunda, dünya ticaretinde ciddi aksaklıklar meydana gelebileceği öngörüldü.

 

IW ekonomistlerinin oluşturduğu iki senaryo, Trump'ın ABD'nin ticaret açığını daraltma amacıyla gümrük tarifelerini yükseltme stratejisine dayanıyor. İlk senaryoda, ABD'nin tüm ithalat ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin %10'a, Çin'den yapılan ithalata ise %60'a çıkarılması hesaplandı. İkinci senaryoda ise Çin'in bu duruma ABD ürünlerine %40'lık bir gümrük tarifesi artışı ile karşılık vermesi durumu incelendi.

 

Analize göre, bu tarife savaşlarının Almanya üzerindeki etkisi oldukça büyük olabilir. Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi, Alman ürünlerinin ABD'ye ihracatını yavaşlatabilir ve Almanya'nın GSYH'sinin 2028 yılı itibarıyla temel senaryoya göre %1,2 daha az olabileceği tahmin ediliyor.

 

Raporda, Trump döneminin politikalarından Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok Almanya'nın etkileneceğine dikkat çekiliyor. Belirtilen dönemde Almanya'nın sabit fiyatlarla GSYH'sindeki kaybın ilk senaryoda 120 milyar euro, ikinci senaryoda ise 150 milyar euro olabileceği belirtiliyor.

 

Ayrıca, IW'nin öngörülerine göre Almanya'nın en büyük ticaret ortaklarının talebinde, tarife artışı olmadan beklenen seviyenin %5,5 altında kalabileceği ve bu durumun Alman ihracatını %4,5 oranında düşürebileceği ifade ediliyor.

 

Rapor, ABD ekonomisi için de olumsuz bir tablo çiziyor. Her iki senaryo altında da, ABD'nin reel GSYH'si, tarife anlaşmazlığı olmaksızın beklenen seviyenin yaklaşık %1 ila 1,4 altında kalabilir. ABD ekonomisinin sabit fiyatlarla hesaplanan GSYH'sindeki kaybın, ilk senaryoda yaklaşık 600 milyar dolar, ikinci senaryoda ise 1 trilyon dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.

 

17097